Privacybeleid

WavyForm ("Wij") is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 4 nr. 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU 2016/679 ("DSGVO") in het kader van de verspreiding van de website op www.wavyform.com ("Website") en is uw directe contactpersoon voor vragen met betrekking tot gegevensbescherming. U kunt ons te allen tijde bereiken via de volgende contactmogelijkheden:

Adres: Rosenthaler Straße. 72A . 10119 Berlijn . Duitsland
Telefoon: +49 (0)30 577 013 152
E-mail: info@wavyform.com

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wanneer u de website bezoekt, verzamelen wij technische gegevens die uw browser automatisch doorgeeft - met name het IP-adres, tijdstip van toegang, opgevraagde pagina's/gegevens, verwijzende URL, besturingssysteem ("Technische gegevens").

Wanneer u bij WavyForm bestelt, verzamelen wij uw naam, adres en betaalgegevens ("Contractgegevens").

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de technische gegevens uitsluitend om de veiligheid en functionaliteit van de website te waarborgen en het gebruik van de website te evalueren (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Uw contractuele gegevens worden uitsluitend gebruikt om het met u gesloten contract uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Contractuele gegevens worden alleen bekendgemaakt aan onze dienstverleners die wij gebruiken om het contract uit te voeren - met name betalingsdienstaanbieders en verzendbedrijven en, indien van toepassing, aan incassobureaus, en alleen voor zover dat nodig is om het contract met u uit te voeren.

Wanneer verwijderen wij uw persoonsgegevens?

De technische gegevens worden regelmatig gewist of opnieuw samengevoegd onmiddellijk nadat de gebruiker de website heeft verlaten.

Uw contractuele gegevens worden over het algemeen gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract, tenzij er een ander legitiem doel is (met name de uitvoering van commerciële of fiscale bewaarplichten).

Welke rechten heb je?

U heeft het recht om informatie op te vragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen overeenkomstig Art. 15 DSGVO, om correctie van onjuiste gegevens te vragen overeenkomstig Art. 16 DSGVO, en om de verwijdering van gegevens overeenkomstig Art. 17 DSGVO of de beperking van de gegevensverwerking overeenkomstig Art. 18 DSGVO. Onder de voorwaarden van Art. 20 DSGVO kunt u ook verzoeken om overdracht van persoonsgegevens aan u of een derde. Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens overeenkomstig Art. 21 van de GDPR, mits de reden voor het bezwaar voortvloeit uit uw bijzondere situatie en het gegevens betreft die wij verwerken om een van onze beschermenswaardige belangen te beschermen, of als het gaat om het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Bovendien heeft u een recht van beroep op grond van Art. 77 DSGVO bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met het toepasselijke recht verwerken.

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken met werking voor de toekomst.